ا

 • اخلاصی.احمد شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر طراحی آپارتمان مسکونی معاصر در ایران جهت پاسخگویی به نیاز کودک برای تحرک (مطالعه موردی مجتمع‌های مسکونی هرمزان در تهران) [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • اخلاصی.احمد سازه متحرک دو جهته با قابلیت انطباق‌پذیری (ترکیب مفصل جلو و عقب رونده به همراه ساختار اتصال‌دهنده) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • اژدری.محمود گزاره‌های پرتکرار در مفهوم دیالکتیک فضا در معماری [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • اسفندیاری فرد.الهام بررسی پیكربندى ساختار فضایی کاروانسرای شاه عباسی در کرج به روش نحو فضا [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • اندجی گرمارودی.علی چیدمان فضایی در طراحی معماری ساختمان¬های مسکونی میان¬مرتبه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • ایرجی.جواد جهت‌گیری بهینه ساختمان باهدف سایه‌اندازی مطلوب و کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی خانه موسیقی تهران) [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]

آ

 • آرام. تیام جهت‌گیری بهینه ساختمان باهدف سایه‌اندازی مطلوب و کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی خانه موسیقی تهران) [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • آروم. مهدی شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر طراحی آپارتمان مسکونی معاصر در ایران جهت پاسخگویی به نیاز کودک برای تحرک (مطالعه موردی مجتمع‌های مسکونی هرمزان در تهران) [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • آئینی. سجاد بررسی تأثیر نمای دو پوسته و هندسه آن بر کنترل نور روز در فضاهای اداری (مدل‌سازی و تحلیل نور روز به‌وسیله نرم‌افزار دیوا) [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]

ب

 • باباخانی.مونا نقش مدیریت شهری در افزايش كيفيت معماری ساختمان¬های مسکونی [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • بابایی فرد.اسدالله نقش شهرهای مصرفی در زندگی شهروندان با رویکرد مردم‌نگارانه (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • برزگری جیحونی.زینب تأثیر کیفیت فضاهای پشتیبانی مجتمع¬های بلندمرتبه بر میزان سطح رضایت-مندی ساکنین )نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی پردیس چمران، شیراز( [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • برغش.فاطمه ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • بصیری. هانیه خواندن «روایت» پیشینه¬های معماری؛ راهکاری برای ارتقاء توان طراحی دانشجویان معماری [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • بمانیان.محمدرضا آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش مصنوعی [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • بمانیان.محمدرضا تأثیر هندسه و سطح نورگیر بر ویژگی¬های نور روز اتاق در معماری مسکونی دوره قاجار (نمونه موردی خانه¬های سنتی واقع در محله عودلاجان شهر تهران) [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • بنانژاد مشهدی.بهناز بررسی تأثیرات هوشمندسازی ساختمان بر صرفه‌جویی انرژی [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • بنی خلیفی.نگین بررسی مفهوم شهر هوشمند: ادغام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • بنی‌اسدی باغمیرانی.مهدی تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت‌شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]

پ

 • پرویزی.رضا بررسی نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی در چگونگی شکل‌گیری معماریِ مسکن ارزان‌قیمت در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]

ت

 • تقوی اردکان.سارا بررسی ادراکات طبیعت در باغ تاج‌آباد نطنز از منظر اکولوژیک ادراک [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • تقی پور.ملیحه بررسی مؤلفههای مؤثر بر طراحی فضاهای مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر ارتقاء سلامت عمومی ساکنین (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی گلستان و زنبق در شیراز) [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • توکلی.فرزین الگوگیری از بازارهای سنتی ایران در طراحی مجتمع‌های تجاری با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]

ج

 • جلائیان قانع. نوید بررسی تأثیر نمای دو پوسته و هندسه آن بر کنترل نور روز در فضاهای اداری (مدل‌سازی و تحلیل نور روز به‌وسیله نرم‌افزار دیوا) [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • جمشیدزاده.کیمیا بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی کاربران و نظارت‌پذیری فضاها در پارک‌های شهری به منظور ارتقا سطح امنیت کودکان با استناد بر نظریه گراف‌ها (مطالعه موردی: پارک شفق تهران) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • جمشیدزاده.کیمیا بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • جمشیدی. سجر ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]

چ

 • چشمهء. فاطمه شناسایی مزایا ‌و‌ معایب و چالش‌های پیش ‌روی خانۀ‌ هوشمند از منظر کاربران در شهر تهران [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]

ح

 • حبیبی.عباس شناسایی مزایا ‌و‌ معایب و چالش‌های پیش ‌روی خانۀ‌ هوشمند از منظر کاربران در شهر تهران [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • حدادی. میلاد بررسی تأثیر عایقکاری حرارتی دیوارها در مسکن روستایی اقلیم سرد (نمونه موردی: روستای نظم آباد شهرستان اراک) [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • حسنی فخرآبادی.محمدحسین بررسی تزئینات معماری با تمرکز بر کاشی‌کاری در مکاتب نگارگری [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • حسنی فخرآبادی.نگار بررسی تزئینات معماری با تمرکز بر کاشی‌کاری در مکاتب نگارگری [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • حسنی.کیانوش ارائه مدل کاربردی طراحی فضاهای شهری زیست¬پذیر شاد با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی در محله تجریش [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • حسیبی. صهبا چیدمان فضایی در طراحی معماری ساختمان¬های مسکونی میان¬مرتبه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • حسینی.سید بهشید تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت‌شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • حمزه نژاد.مهدی راهکارهای مؤثر بر رشد انگیزشی کودکان کم‌توان ذهنی بر پایه روانشناسی محیطِ فضاهای آموزشی [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • حمزه نژاد.مهدی سازه متحرک دو جهته با قابلیت انطباق‌پذیری (ترکیب مفصل جلو و عقب رونده به همراه ساختار اتصال‌دهنده) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • حمیدیان.لیلا تبیین ویژگی¬های شخصیتی دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه ای با استفاده از آزمون MBTI (نمونه موردی: دانشجویان گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه¬ای دختران بابل) [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]

خ

 • خان محمدی.مرجان معرفی روش خلاقانه به منظور بهره¬گیری از شرایط اقلیمی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • خداکرمیان گیلان.ندا نقش شهرهای مصرفی در زندگی شهروندان با رویکرد مردم‌نگارانه (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • خرم.آرزو تبیین ویژگی¬های شخصیتی دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه ای با استفاده از آزمون MBTI (نمونه موردی: دانشجویان گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه¬ای دختران بابل) [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]

د

 • دانشجو.خسرو تحقق منظر پایدار با برقراری ارتباط دوباره انسان و طبیعت [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • داودی. سمیه منازعات و ادعاها ، شهرداری ها، مدیریت پروژه، پروژه های شهری، عمران. [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • دستغیب پارسا. مریم ارائه راهبردی نظری جهت ایجاد محیط آموزش دانشگاهی رویداد محور رشته معماری با کاربست نظریه ساخت‌گرایی (مورد پژوهی: دانشگاه¬های معماری شهر شیراز) [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • دستغیب پارسا.مریم ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • دستغیب پارسا.مریم ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]

ذ

 • ذوالفقارزاده.حسن مقایسه مصالح آجر (سنتی) و هبلکس (جدید) در میزان مصرف انرژی و اقتصاد [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]

ر

 • ربیع فرد.حميدرضا سنجش شاخصه‌های تأثیرگذار بر منازعات و ادعا‌های پیمانکاران در شهرداری‌ تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • رزم آهنگ.وحیده ارزیابی و بررسی نقش مؤلفه‌های کالبدی محیطی بر سلامت روان ساکنان مجتمع‌های مسکونی [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • رشیدی. آمینه تلفیق معماری و هنر با الهام از طبیعت، مطالعه موردی: معماری دوران اسلامی استان کردستان [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • رضایی.محمود تحلیل پارامتریک سایت پلان مبتنی بر روش ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی (مطالعه موردی: مجموعه آرامگاه شمس تبریزی) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • رمضانی. هما ارائه مدل کاربردی طراحی فضاهای شهری زیست¬پذیر شاد با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی در محله تجریش [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]

ز

 • زارع.نفیسه ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • زهری. سارا الگوگیری از بازارهای سنتی ایران در طراحی مجتمع‌های تجاری با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]

س

 • سامانی پور.بیتا ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • سامانی نژاد. محمد جواد نقش شهرهای مصرفی در زندگی شهروندان با رویکرد مردم‌نگارانه (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • سمیاری رودباری. میلاد سازه متحرک دو جهته با قابلیت انطباق‌پذیری (ترکیب مفصل جلو و عقب رونده به همراه ساختار اتصال‌دهنده) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • سنگتراش. فتانه بررسی علل پیدایش نمای نئوکلاسیک (رومی) با تأکید بر رویکرد رفتارگرایی جان بی واتسون (نمونه موردی: ساختمان¬های مسکونی شهر «شاهین¬شهر») [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]

ش

 • شالی امینی.وحید ارائه راهبردی نظری جهت ایجاد محیط آموزش دانشگاهی رویداد محور رشته معماری با کاربست نظریه ساخت‌گرایی (مورد پژوهی: دانشگاه¬های معماری شهر شیراز) [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • شاهچراغی.آزاده تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت‌شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • شهبازی.مجید گونه¬شناسی کالبد خانه‌های مسکونی دارای حیاط مرکزی در دوره پهلوی اول [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • شیخی نشلجي.مهدی طراحی سایبان هوشمند برای ساختمان اداری جهت کنترل ورود نور مستقیم خورشید مبتنی بر کاهش بار سرمایشی با الگوبردای از گره-های ایرانی اسلامی [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]

ص

 • صادقی.ایلناز نقش مدیریت شهری در افزايش كيفيت معماری ساختمان¬های مسکونی [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • صباح. نیلوفر بررسی نقش عوامل اقتصادی- اجتماعی در چگونگی شکل‌گیری معماریِ مسکن ارزان‌قیمت در دوران بعد از انقلاب اسلامی ایران [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • صحرایی.سامان سنجش شاخصه‌های تأثیرگذار بر منازعات و ادعا‌های پیمانکاران در شهرداری‌ تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • صداقت.شکیلا بررسی راهکارهای بهره¬وری مناسب از نور روز به‌منظور ارتقای کیفیت فضای داخلی (نمونۀ موردی کانال¬های نوری) [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]

ض

 • ضرغامی.اسماعیل سبک‌های یادگیری کُلب در آموزش معماری؛ مطالعه‌ی تطبیقی شیوه‌های آموزشی معماری و سبک‌های یادگیری در ارتقای خلاقیت دانشجویان [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]

ط

 • طالبی قرالر.یاسین گونه¬شناسی کالبد خانه‌های مسکونی دارای حیاط مرکزی در دوره پهلوی اول [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • طاهرسیما.سارا بررسی تاثیر مولفه‌های ادراکات محیطی فضاهای آموزشی بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • طبسی.محسن ریخت‌شناسی هندسی صحن مساجد اسلامی ایران (نمونه تطبیقی: 9 مسجد از دوره تیموری، صفوی و قاجار) [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • طبیب‌زاده.کیمیاالسادات ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • طبیب‌زاده.کیمیاالسادات ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • طغرایی. ابوالفضل بهره‌گیری از دیوارنگاری در جهـت ارتقـای کیفی فضاهای عمومی شهری بر پایه ترجیحات مردمی (نمونه موردی: شهر قزوین) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • طغرایی.عرفان بهره‌گیری از دیوارنگاری در جهـت ارتقـای کیفی فضاهای عمومی شهری بر پایه ترجیحات مردمی (نمونه موردی: شهر قزوین) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • طلایی.آویده مطالعه تطبيقي نماهای متحرک ساختمان¬هاي اداري تهران بر اساس آسایش بصری ساکنین با شاخص (sDG)، (DGP) [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • طهماسبی. مرضیه تحقق منظر پایدار با برقراری ارتباط دوباره انسان و طبیعت [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • طوسیان شاندیز.غلامرضا تلفیق معماری و هنر با الهام از طبیعت، مطالعه موردی: معماری دوران اسلامی استان کردستان [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]

ع

 • عباسی. فهیمه بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عبدالله زاده طرف.اکبر ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عبدالمحمدی.رضا بازشناسی اصول مؤلفه‌های سازنده مساجد دوره ایلخانی نمونه موردی: شهر تبریز [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • عبدشیخی.آتنا ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • عزیزی.مهرداد تحلیل پارامتریک سایت پلان مبتنی بر روش ماتریس ارزیابی تأثیرات محیطی (مطالعه موردی: مجموعه آرامگاه شمس تبریزی) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • عسگری. علی امکان سنجی بروز مکان سوم ری اولدنبرگ در معماری داخلی کافه [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • عسگری.عطیه ابعاد و دلایل رشد اجتماعات مسکونی دروازه‌دار نمونه موردی؛ شهر یزد [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عطایی همدانی.محمدرضا بررسی ادراکات طبیعت در باغ تاج‌آباد نطنز از منظر اکولوژیک ادراک [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • عظمتی.حمید رضا جایگاه رفتار قلمروپایی در محیط های دانشگاهی جهت مطلوبیت تعاملات اجتماعی دانشجویان )بررسی نمونه موردی دانشگاه رجایی) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • عظمتی.سعید بررسی مؤلفههای مؤثر بر طراحی فضاهای مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر ارتقاء سلامت عمومی ساکنین (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی گلستان و زنبق در شیراز) [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • عظمتی.سعید الگوگیری از بازارهای سنتی ایران در طراحی مجتمع‌های تجاری با رویکرد ارتقای تعاملات اجتماعی [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • عظمتی.سعید بررسی تاثیر مولفه‌های ادراکات محیطی فضاهای آموزشی بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • عظمتی.سعید بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی کاربران و نظارت‌پذیری فضاها در پارک‌های شهری به منظور ارتقا سطح امنیت کودکان با استناد بر نظریه گراف‌ها (مطالعه موردی: پارک شفق تهران) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • عظمتی.سعید بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]

ف

 • فتحی.راضیه امکان سنجی بروز مکان سوم ری اولدنبرگ در معماری داخلی کافه [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • فتحی.راضیه بررسی ادراکات طبیعت در باغ تاج‌آباد نطنز از منظر اکولوژیک ادراک [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • فتحی.راضیه راهکارهای مؤثر بر رشد انگیزشی کودکان کم‌توان ذهنی بر پایه روانشناسی محیطِ فضاهای آموزشی [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • فروغیان. سمانه مقایسه مصالح آجر (سنتی) و هبلکس (جدید) در میزان مصرف انرژی و اقتصاد [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • فیضی.سعیده بازشناسی اصول مؤلفه‌های سازنده مساجد دوره ایلخانی نمونه موردی: شهر تبریز [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]

ق

 • قاضی میرسعید. سید امیررضا مطالعه تطبیقی ویژگی¬های کالبدی مؤثر بر اجتماع¬پذیری‎ ‎در مراکز تجاری [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • قبادیان.وحید مقایسۀ سامانههای رتبهبندی ساختمانهای پایدار در راستای تدوین شاخص‌های ارزیابی پایداری در اقلیم سرد و خشک ایران [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • قلی پور. پرنیان بررسی ادراکات طبیعت در باغ تاج‌آباد نطنز از منظر اکولوژیک ادراک [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • قلیزاده.فائزه تبیین ویژگی¬های شخصیتی دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه ای با استفاده از آزمون MBTI (نمونه موردی: دانشجویان گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه¬ای دختران بابل) [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]

ک

 • کاظمی. محمد بررسی تطبیقی تأثیر پنجره های دو جداره و نماهای دو پوسته بر دمای مطلوب ساختمان نمونه مورد مطالعه : ساختمان بلند مرتبه مسکونی مجتمع پردیس چمران شیراز [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • کاظمی. محمد تأثیر کیفیت فضاهای پشتیبانی مجتمع¬های بلندمرتبه بر میزان سطح رضایت-مندی ساکنین )نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی پردیس چمران، شیراز( [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • کریمی فرد.لیلی بررسی علل پیدایش نمای نئوکلاسیک (رومی) با تأکید بر رویکرد رفتارگرایی جان بی واتسون (نمونه موردی: ساختمان¬های مسکونی شهر «شاهین¬شهر») [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • کلانتری.سعیده آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش مصنوعی [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]

گ

 • گرکانی.سید امیرحسین بررسی تأثیر عایقکاری حرارتی دیوارها در مسکن روستایی اقلیم سرد (نمونه موردی: روستای نظم آباد شهرستان اراک) [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • گلریز.محسن معماری بومی در طراحی پایدار سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی روستاهای وِنان و کهندان قم) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]

م

 • متکی.زهیر خواندن «روایت» پیشینه¬های معماری؛ راهکاری برای ارتقاء توان طراحی دانشجویان معماری [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • مجتبوی.سیده مریم بررسی تأثیرات هوشمندسازی ساختمان بر صرفه‌جویی انرژی [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • مجتبوی.سیده مریم بررسی راهکارهای بهره¬وری مناسب از نور روز به‌منظور ارتقای کیفیت فضای داخلی (نمونۀ موردی کانال¬های نوری) [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • محمدپور.کیوان بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • محمدزاده اکبری. سارا راهکارهای مؤثر بر رشد انگیزشی کودکان کم‌توان ذهنی بر پایه روانشناسی محیطِ فضاهای آموزشی [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • محمدی سالک.مریم امکان سنجی بروز مکان سوم ری اولدنبرگ در معماری داخلی کافه [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • محمدي.اکرم نقش مدیریت شهری در افزايش كيفيت معماری ساختمان¬های مسکونی [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]
 • محمدی.منا جایگاه رفتار قلمروپایی در محیط های دانشگاهی جهت مطلوبیت تعاملات اجتماعی دانشجویان )بررسی نمونه موردی دانشگاه رجایی) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • محمودی ساری.محمدحسین بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت سطح مشترک بر کاهش دوباره کاری ها در پروژه های ساخت [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • مختاری.نسرین بررسی پیكربندى ساختار فضایی کاروانسرای شاه عباسی در کرج به روش نحو فضا [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • مرادی نسب.حسین راهکارهای معماری همساز با اقلیم با بهره گیری از شاخصهای آسایش حرارتی در روستای قلعه بالا (ی) بیارجمند (استان سمنان) [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • مرادی.سلمان ابعاد و دلایل رشد اجتماعات مسکونی دروازه‌دار نمونه موردی؛ شهر یزد [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • مسعودی.کیا بهره‌گیری از دیوارنگاری در جهـت ارتقـای کیفی فضاهای عمومی شهری بر پایه ترجیحات مردمی (نمونه موردی: شهر قزوین) [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • مضطرزاده.حامد بررسی تطبیقی تأثیر پنجره های دو جداره و نماهای دو پوسته بر دمای مطلوب ساختمان نمونه مورد مطالعه : ساختمان بلند مرتبه مسکونی مجتمع پردیس چمران شیراز [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • مفیدی شمیرانی.سید مجید بررسی مفهوم شهر هوشمند: ادغام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • ملاجعفری. حسان سبک‌های یادگیری کُلب در آموزش معماری؛ مطالعه‌ی تطبیقی شیوه‌های آموزشی معماری و سبک‌های یادگیری در ارتقای خلاقیت دانشجویان [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]
 • ملک. آرزو مطالعه تطبيقي نماهای متحرک ساختمان¬هاي اداري تهران بر اساس آسایش بصری ساکنین با شاخص (sDG)، (DGP) [ المجلد 2, العدد 3 - الخريف السنة 1401]
 • مهاجر. الهه بررسی مؤلفههای مؤثر بر طراحی فضاهای مجتمع‌های مسکونی مبتنی بر ارتقاء سلامت عمومی ساکنین (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی گلستان و زنبق در شیراز) [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • مهدیزاده سراج.فاطمه طراحی سایبان هوشمند برای ساختمان اداری جهت کنترل ورود نور مستقیم خورشید مبتنی بر کاهش بار سرمایشی با الگوبردای از گره-های ایرانی اسلامی [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • موسوی. سید احسان معماری بومی در طراحی پایدار سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی روستاهای وِنان و کهندان قم) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]

ن

 • نجاتی.نریمان آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش مصنوعی [ المجلد 1, العدد 1 - الخريف السنة 1400]
 • نسترن پور.نازنين ریخت‌شناسی هندسی صحن مساجد اسلامی ایران (نمونه تطبیقی: 9 مسجد از دوره تیموری، صفوی و قاجار) [ المجلد 2, العدد 2 - الصيف السنة 1401]
 • نصر. طاهره بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ المجلد 3, العدد 1 - ربيع السنة 1402]
 • نقدبیشی.رضا بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ المجلد 3, العدد 3 - الخريف السنة 1402]
 • نوروز برازجانی.ویدا ارائه راهبردی نظری جهت ایجاد محیط آموزش دانشگاهی رویداد محور رشته معماری با کاربست نظریه ساخت‌گرایی (مورد پژوهی: دانشگاه¬های معماری شهر شیراز) [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • نوری سقرلو.الهه مقایسۀ سامانههای رتبهبندی ساختمانهای پایدار در راستای تدوین شاخص‌های ارزیابی پایداری در اقلیم سرد و خشک ایران [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]
 • نیکزاد ثمرین.یوسف بررسی تأثیر عایقکاری حرارتی دیوارها در مسکن روستایی اقلیم سرد (نمونه موردی: روستای نظم آباد شهرستان اراک) [ المجلد 1, العدد 2 - شتاء السنة 1400]

ه

 • هاشمی.علی بررسی تاثیر بکارگیری مدیریت سطح مشترک بر کاهش دوباره کاری ها در پروژه های ساخت [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]
 • هاشمی.علی تأثیر هندسه و سطح نورگیر بر ویژگی¬های نور روز اتاق در معماری مسکونی دوره قاجار (نمونه موردی خانه¬های سنتی واقع در محله عودلاجان شهر تهران) [ المجلد 3, العدد 2 - الصيف السنة 1402]

و

 • وحیدی.محمدرضا معرفی روش خلاقانه به منظور بهره¬گیری از شرایط اقلیمی جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان [ المجلد 2, العدد 1 - ربيع السنة 1401]
 • وزیری.منا بررسی مفهوم شهر هوشمند: ادغام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری [ المجلد 3, العدد 4 - شتاء السنة 1402]

ی

 • یارمحمدیان. نازنین بررسی تاثیر مولفه‌های ادراکات محیطی فضاهای آموزشی بر ارتقای یادگیری دانش‌آموزان [ المجلد 2, العدد 4 - شتاء السنة 1401]