ا

 • اخلاصی.احمد سازه متحرک دو جهته با قابلیت انطباق‌پذیری (ترکیب مفصل جلو و عقب رونده به همراه ساختار اتصال‌دهنده) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • اژدری.محمود گزاره‌های پرتکرار در مفهوم دیالکتیک فضا در معماری [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ب

 • باباخانی.مونا نقش مدیریت شهری در افزايش كيفيت معماری ساختمان¬های مسکونی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • برزگری جیحونی.زینب تأثیر کیفیت فضاهای پشتیبانی مجتمع¬های بلندمرتبه بر میزان سطح رضایت-مندی ساکنین )نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی پردیس چمران، شیراز( [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • برغش.فاطمه ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • بمانیان.محمدرضا تأثیر هندسه و سطح نورگیر بر ویژگی¬های نور روز اتاق در معماری مسکونی دوره قاجار (نمونه موردی خانه¬های سنتی واقع در محله عودلاجان شهر تهران) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • بنی خلیفی.نگین بررسی مفهوم شهر هوشمند: ادغام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ج

 • جمشیدزاده.کیمیا بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی کاربران و نظارت‌پذیری فضاها در پارک‌های شهری به منظور ارتقا سطح امنیت کودکان با استناد بر نظریه گراف‌ها (مطالعه موردی: پارک شفق تهران) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • جمشیدزاده.کیمیا بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • جمشیدی. سجر ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]

چ

 • چشمهء. فاطمه شناسایی مزایا ‌و‌ معایب و چالش‌های پیش ‌روی خانۀ‌ هوشمند از منظر کاربران در شهر تهران [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ح

 • حبیبی.عباس شناسایی مزایا ‌و‌ معایب و چالش‌های پیش ‌روی خانۀ‌ هوشمند از منظر کاربران در شهر تهران [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حسنی فخرآبادی.محمدحسین بررسی تزئینات معماری با تمرکز بر کاشی‌کاری در مکاتب نگارگری [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حسنی فخرآبادی.نگار بررسی تزئینات معماری با تمرکز بر کاشی‌کاری در مکاتب نگارگری [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حمزه نژاد.مهدی راهکارهای مؤثر بر رشد انگیزشی کودکان کم‌توان ذهنی بر پایه روانشناسی محیطِ فضاهای آموزشی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حمزه نژاد.مهدی سازه متحرک دو جهته با قابلیت انطباق‌پذیری (ترکیب مفصل جلو و عقب رونده به همراه ساختار اتصال‌دهنده) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

د

 • داودی. سمیه منازعات و ادعاها ، شهرداری ها، مدیریت پروژه، پروژه های شهری، عمران. [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • دستغیب پارسا.مریم ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • دستغیب پارسا.مریم ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ر

 • ربیع فرد.حميدرضا سنجش شاخصه‌های تأثیرگذار بر منازعات و ادعا‌های پیمانکاران در شهرداری‌ تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • رزم آهنگ.وحیده ارزیابی و بررسی نقش مؤلفه‌های کالبدی محیطی بر سلامت روان ساکنان مجتمع‌های مسکونی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]

ز

 • زارع.نفیسه ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]

س

 • سامانی پور.بیتا ارزیابی معیارها‌ی مؤثر بر کاهش اضطراب در طراحی کلینیک‌ها‌ی دندان‌پزشکی [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • سمیاری رودباری. میلاد سازه متحرک دو جهته با قابلیت انطباق‌پذیری (ترکیب مفصل جلو و عقب رونده به همراه ساختار اتصال‌دهنده) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ص

 • صادقی.ایلناز نقش مدیریت شهری در افزايش كيفيت معماری ساختمان¬های مسکونی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • صحرایی.سامان سنجش شاخصه‌های تأثیرگذار بر منازعات و ادعا‌های پیمانکاران در شهرداری‌ تهران در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • صداقت.شکیلا بررسی راهکارهای بهره¬وری مناسب از نور روز به‌منظور ارتقای کیفیت فضای داخلی (نمونۀ موردی کانال¬های نوری) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ض

 • ضرغامی.اسماعیل سبک‌های یادگیری کُلب در آموزش معماری؛ مطالعه‌ی تطبیقی شیوه‌های آموزشی معماری و سبک‌های یادگیری در ارتقای خلاقیت دانشجویان [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ط

ع

 • عباسی. فهیمه بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عبدالله زاده طرف.اکبر ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عبدشیخی.آتنا ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • عسگری.عطیه ابعاد و دلایل رشد اجتماعات مسکونی دروازه‌دار نمونه موردی؛ شهر یزد [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عظمتی.سعید بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی کاربران و نظارت‌پذیری فضاها در پارک‌های شهری به منظور ارتقا سطح امنیت کودکان با استناد بر نظریه گراف‌ها (مطالعه موردی: پارک شفق تهران) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عظمتی.سعید بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ف

 • فتحی.راضیه راهکارهای مؤثر بر رشد انگیزشی کودکان کم‌توان ذهنی بر پایه روانشناسی محیطِ فضاهای آموزشی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ق

ک

 • کاظمی. محمد تأثیر کیفیت فضاهای پشتیبانی مجتمع¬های بلندمرتبه بر میزان سطح رضایت-مندی ساکنین )نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی پردیس چمران، شیراز( [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]

گ

 • گلریز.محسن معماری بومی در طراحی پایدار سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی روستاهای وِنان و کهندان قم) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

م

 • مجتبوی.سیده مریم بررسی راهکارهای بهره¬وری مناسب از نور روز به‌منظور ارتقای کیفیت فضای داخلی (نمونۀ موردی کانال¬های نوری) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • محمدپور.کیوان بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • محمدزاده اکبری. سارا راهکارهای مؤثر بر رشد انگیزشی کودکان کم‌توان ذهنی بر پایه روانشناسی محیطِ فضاهای آموزشی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • محمدي.اکرم نقش مدیریت شهری در افزايش كيفيت معماری ساختمان¬های مسکونی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • مرادی نسب.حسین راهکارهای معماری همساز با اقلیم با بهره گیری از شاخصهای آسایش حرارتی در روستای قلعه بالا (ی) بیارجمند (استان سمنان) [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • مرادی.سلمان ابعاد و دلایل رشد اجتماعات مسکونی دروازه‌دار نمونه موردی؛ شهر یزد [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • مفیدی شمیرانی.سید مجید بررسی مفهوم شهر هوشمند: ادغام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • ملاجعفری. حسان سبک‌های یادگیری کُلب در آموزش معماری؛ مطالعه‌ی تطبیقی شیوه‌های آموزشی معماری و سبک‌های یادگیری در ارتقای خلاقیت دانشجویان [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • موسوی. سید احسان معماری بومی در طراحی پایدار سکونتگاه‌های روستایی (نمونه موردی روستاهای وِنان و کهندان قم) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ن

 • نصر. طاهره بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نقدبیشی.رضا بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]

و

 • وزیری.منا بررسی مفهوم شهر هوشمند: ادغام فناوری اطلاعات برای بهبود کیفیت زندگی و خدمات شهری [ دوره3, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ه

 • هاشمی.علی تأثیر هندسه و سطح نورگیر بر ویژگی¬های نور روز اتاق در معماری مسکونی دوره قاجار (نمونه موردی خانه¬های سنتی واقع در محله عودلاجان شهر تهران) [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]