ع

  • عباسی. فهیمه بررسی تطبیقی مفهوم خانه از دیدگاه کودکان دو شهر (شیراز و نوجین) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
  • عبدالله زاده طرف.اکبر ارزیابی تحقق‌پذیری شاخصه‌های شهر هوشمند (نمونه موردی شهر تبریز) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
  • عبدشیخی.آتنا ارزيابي عوامل مؤثر در تغيير کاربري فضاها با رويکرد باززنده‌سازي [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
  • عسگری.عطیه ابعاد و دلایل رشد اجتماعات مسکونی دروازه‌دار نمونه موردی؛ شهر یزد [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
  • عظمتی.سعید بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت عمومی کاربران و نظارت‌پذیری فضاها در پارک‌های شهری به منظور ارتقا سطح امنیت کودکان با استناد بر نظریه گراف‌ها (مطالعه موردی: پارک شفق تهران) [ دوره3, شماره 1 - بهار سال 1402]
  • عظمتی.سعید بررسی مؤلفه‌های مؤثر در شکل‌گیری معماری معاصر ایران مبتنی بر تغییرات اجتماعی (نمونه موردی: بنای فرهنگسرای نیاوران‌ و موزه هنرهای معاصر تهران) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]