ح

  • حبیبی.عباس شناسایی مزایا ‌و‌ معایب و چالش‌های پیش ‌روی خانۀ‌ هوشمند از منظر کاربران در شهر تهران [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
  • حدادی. میلاد بررسی تأثیر عایقکاری حرارتی دیوارها در مسکن روستایی اقلیم سرد (نمونه موردی: روستای نظم آباد شهرستان اراک) [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
  • حسنی فخرآبادی.محمدحسین بررسی تزئینات معماری با تمرکز بر کاشی‌کاری در مکاتب نگارگری [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
  • حسنی فخرآبادی.نگار بررسی تزئینات معماری با تمرکز بر کاشی‌کاری در مکاتب نگارگری [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
  • حسنی.کیانوش ارائه مدل کاربردی طراحی فضاهای شهری زیست¬پذیر شاد با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی در محله تجریش [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
  • حسیبی. صهبا چیدمان فضایی در طراحی معماری ساختمان¬های مسکونی میان¬مرتبه با استفاده از الگوریتم بهینه یابی [ دوره2, شماره 1 - بهار سال 1401]
  • حسینی.سید بهشید تبیین ادراک و تجلی معنا در فضاهای معماری، مبتنی بر غایت‌شناسی از دیدگاه کانت و کوماراسوامی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]
  • حمزه نژاد.مهدی سازه متحرک دو جهته با قابلیت انطباق‌پذیری (ترکیب مفصل جلو و عقب رونده به همراه ساختار اتصال‌دهنده) [ دوره3, شماره 3 - پاییز سال 1402]
  • حمزه نژاد.مهدی راهکارهای مؤثر بر رشد انگیزشی کودکان کم‌توان ذهنی بر پایه روانشناسی محیطِ فضاهای آموزشی [ دوره3, شماره 2 - تابستان سال 1402]
  • حمیدیان.لیلا تبیین ویژگی¬های شخصیتی دانشجویان معماری دانشگاه فنی و حرفه ای با استفاده از آزمون MBTI (نمونه موردی: دانشجویان گروه معماری آموزشکده فنی و حرفه¬ای دختران بابل) [ دوره2, شماره 2 - تابستان سال 1401]