ک

  • کریمی فرد.لیلی بررسی علل پیدایش نمای نئوکلاسیک (رومی) با تأکید بر رویکرد رفتارگرایی جان بی واتسون (نمونه موردی: ساختمان¬های مسکونی شهر «شاهین¬شهر») [ دوره1, شماره 2 - زمستان سال 1400]
  • کلانتری.سعیده آموزش طراحی معماری مبتنی بر هوش مصنوعی [ دوره1, شماره 1 - پاییز سال 1400]