• فهرست مقالات مهدی  شیخی نشلجي

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی سایبان هوشمند برای ساختمان اداری جهت کنترل ورود نور مستقیم خورشید مبتنی بر کاهش بار سرمایشی با الگوبردای از گره-های ایرانی اسلامی
    مهدی  شیخی نشلجي فاطمه مهدیزاده سراج
    بهره¬برداری از ساختمان¬ها تقریباً به یک سوم مصرف جهانی انرژی و سهم مشابهی در انتشار گازهای گلخانه¬ای کمک می¬کند. در ايران انرژي مصرفي ساختمان¬ها بيش از 40% كل انرژي مصرفي كشور مي¬باشد. امروزه محيط زيست، صرفه¬جويي در مصرف سوخت¬هاي فسيلي و توسعه پايدار به مباحث بسيار مهم چکیده کامل
    بهره¬برداری از ساختمان¬ها تقریباً به یک سوم مصرف جهانی انرژی و سهم مشابهی در انتشار گازهای گلخانه¬ای کمک می¬کند. در ايران انرژي مصرفي ساختمان¬ها بيش از 40% كل انرژي مصرفي كشور مي¬باشد. امروزه محيط زيست، صرفه¬جويي در مصرف سوخت¬هاي فسيلي و توسعه پايدار به مباحث بسيار مهم و رايج در سطح بين¬المللي تبديل شده¬اند و پوسته ساختمان به عنوان بیرونی¬ترین لایه ساختمان که بیشتر با عوامل محیطی در ارتباط است، نقش مهمی را ایفا می¬کند. این مقاله به طراحی و بررسی کارایی سایبان¬های هوشمندی می¬پردازد که از نفوذ ناخواسته تابش خورشید در ماه¬های گرم سال جلوگیری کرده و در ماه¬های سرد سال اجازه ورود نور را به داخل فضا می¬دهد و از طرفی هم¬زمان نگاه زیباشناسانه به این سایبان¬ها دارد که از هندسه ایرانی برای رسیدن به این زیبایی استفاده کرده است. شبیه¬سازی کامپیوتری و آنالیز توسط نرم¬افزار و استفاده از منابع کتابخانه¬ای روش استفاده شده می¬باشد که در این راستا یک نمونه آنالیز به ابعاد 4 متر عرض، 6 متر طول و ارتفاع 2/3 متر به¬عنوان یک بخش از فضای اداری برای سایبان¬ها طراحی شده میزان تأثیر آن در روشنایی فضای داخلی در فصل گرم سال، مورد آنالیز در نرم¬افزار VELUX Daylight Visualizer قرار گرفت. این سایبان¬ها با توجه به چرخش خورشید حرکت کرده و تغییر جهت می¬دهند. آنالیز نشان می¬دهد که در مواقع گرم سال این سایبان¬ها می¬توانند میزان روشنایی فضای داخلی را به میزان یک سوم کاهش دهند و باعث کاهش بارسرمایشی گردند و میزان شدت روشنایی (لوکس) را نزدیک به استاندارد فضای اداری (300 لوکس) نگه دارند و از طرفی در فصل سرد سال با باز شدن این سایبان¬ها اجازه ورود نور را به داخل می¬دهند. پرونده مقاله