• رهنمای تدوین مقاله

  راهنمای تهیه و تدوین مقالات

   

  از مؤلفان گرامی تقاضا می­شود، در ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند.

  زبان رسمی مجله، فارسی است.

  • مقالات باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه محورهای مجله باشد و قبلاً چاپ نشده، یا به­ طور همزمان به مجلات دیگر ارسال نشده باشد.
  • مقالات قابل چاپ در مجله به دو دسته تقسیم می­شوند.

  الف) مقالات کامل پژوهشی مقالات علمی پژوهشی با حداقل حجم 2500 تا 3500 کلمه (یا معادل آن) حداکثر 7000 کلمه (تعداد صفحات مقاله عدد زوج باشد).

  ب) یادداشت­ های کوتاه پژوهشی مقالات علمی پژوهشی با حداکثر 2500 تا 3500 کلمه (یا معادل آن) (تعداد صفحات مقاله عدد زوج باشد).

  تبصره1: مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه مورد بحث پذیرفته خواهد شد.

  تبصره 2: مقالات ترجمه پذیرفته نمی ­شود.

  • مقالات ارسالی باید دارای بخش­ های ذیل باشند.

  الف) نام نویسنده یا (نویسندگان) نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص شود؛ نام موسسه متناظر هریک از نویسندگان؛ نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شماره تلفن و فکس و پست الکترونیکی).

  ب) عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی؛ کلیدواژگان فارسی؛ عنوان کامل مقاله به لاتین؛ نام و نشانی نگارندگان به زبان انگلیسی؛ چکیده لاتین؛ کلید واژگان لاتین.

  ج) مقدمه، بدنه مقاله (شامل شرح مساله، روش حل، تفسیر، تحلیل نتایج)، نتیجه­ گیری، سپاس­گزاری، فهرست مراجع

  د) چکیده مقاله (Abstract) حاوی حداکثر یک صفحه و حداقل 500 کلمه ارائه شود.

  • اصطلاحات خارجی با معادلی دقیق و رسا در زبان فارسی و عبارات اختصاری به کار رفته در متن به زیرنویس ارجاع شود.
  • اختیاری) محل ارجاع عکس­ها و جدول­ها، شکل­ها و نمودارها به­طور دقیق ضمن رعایت ترتیب آن­ها در متن معین شد ارسال اصل جدول­ها و شکل­ها با کیفیت dpi 300 در محیط اکسل ضروری است. در جدول­ها و شکل­ها، عناوین فارسی در بالا و عناوین انگلیسی در زیر آن­ها قرار گیرد. در شکل­ها و جدول­ها از خطوط افقی و عمودی (grid) استفاده نشود. جدول­ها و شکل­ها بدون کادر و شکل­ها فقط با محور عمودی و افقی باشد.
  • تعیین محل دقیق مراجع در متن و فهرست نمودن مراجع به ترتیب ظهور در متن مقاله ضروری است. عنوان قسمت مراجع به انگلیسی (References) نیز نوشته شود.
  • مقاله باید تمام عناوین ذکر شده را در خود بصورت عنوان جداگانه داشته باشد:

   

  عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، ۱- مقدمه، ۲- مرور مبانی نظری و پیشینه، ۳- روش­ شناسی، ۴- یافته­ ها، ۵- بحث و نتیجه­ گیری، ۶- تقدیر و تشکر، ۷- منابع

   

  • شیوه نگارش مشخصات مراجع به صورت APA (انجمن روانشناسی آمریکا) به شرح زیر است:

  الف) داخل متنی: (نام خانوادگی، سال)

  خارج متن:

  ب) کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال)، نام کتاب (ویرایش اول)، محل نشر: نام ناشر.

  ج) مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال)، عنوان مقاله، نام نشریه، دوره (جلد)، سال انتشار، شماره صفحات.

  • مقالات باید با فاصله میان سطور single، با قلم B Lotus نازک 12 تحت نرم افزار Word 2007 در یک ستون تایپ، و نویسنده مقاله پس از ثبت نام در سامانه نشریات سایت دانشگاه فاطمیه$ شیراز، به آدرس ذیل مراجعه و کلیه مراحل ثبت و ارسال مقاله را سپری و با حفظ کد مقاله خود برای پیگیری­های بعدی، از طریق سامانه نشریات و یا ایمیل اقدام نمایند.
  • مقالات برگرفته از پایان­نامه و رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به­صورت توام منتشر می­شود لذا استاد راهنما عهده­دار مسئولیت و مولف رابط خواهند بود.
  • مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده (نویسندگان) خواهد بود.
  • مجله علمی تخصصی حق رد یا قبول مقالات را برای خود محفوظ می­دارد.