• صفحه اصلی
  • راهکارهای معماری همساز با اقلیم با بهره گیری از شاخصهای آسایش حرارتی در روستای قلعه بالا (ی) بیارجمند (استان سمنان)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله